Ηλιακοί Θερμοσίφωνες DOUBLE GLASS Διπλής Ενέργειας


 Ηλιακός Θερμοσίφωνας energyLIFE Double Glass
80lt Μαύρος / Διπλής Ενέργειας
με 13 Χρόνια Εγγύηση


Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 1,50m2
Τιμή : 
385€


 Ηλιακός Θερμοσίφωνας energyLIFE Double Glass
120lt Επιλεκτικός / Διπλής Ενέργειας
με 13 Χρόνια Εγγύηση 

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 1,50m2
Τιμή : 
445€


 Ηλιακός Θερμοσίφωνας energyLIFE Double Glass
120lt Επιλεκτικός / Διπλής Ενέργειας
με 13 Χρόνια Εγγύηση 

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 1,75m2
Τιμή : 
470€


 Ηλιακός Θερμοσίφωνας energyLIFE Double Glass
120lt Επιλεκτικός / Διπλής Ενέργειας
με 13 Χρόνια Εγγύηση 

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 2,00m2
Τιμή : 
500€


 Ηλιακός Θερμοσίφωνας energyLIFE Double Glass
160lt Επιλεκτικός / Διπλής Ενέργειας
με 13 Χρόνια Εγγύηση 

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 2,00m2
Τιμή : 
519€


 Ηλιακός Θερμοσίφωνας energyLIFE Double Glass
160lt Επιλεκτικός / Διπλής Ενέργειας
με 13 Χρόνια Εγγύηση 

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 2,50m2
Τιμή : 
550€


 Ηλιακός Θερμοσίφωνας energyLIFE Double Glass
160lt Επιλεκτικός / Διπλής Ενέργειας
με 13 Χρόνια Εγγύηση 

Αριθμός Συλλεκτών : 2
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 3,00m2
Τιμή : 
580€ Ηλιακός Θερμοσίφωνας energyLIFE Double Glass
200lt Επιλεκτικός / Διπλής Ενέργειας
με 13 Χρόνια Εγγύηση 

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 2,50m2
Τιμή : 
580€


 Ηλιακός Θερμοσίφωνας energyLIFE Double Glass
200lt Επιλεκτικός / Διπλής Ενέργειας
με 13 Χρόνια Εγγύηση 

Αριθμός Συλλεκτών : 2
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 3,00m2
Τιμή : 
650€


 Ηλιακός Θερμοσίφωνας energyLIFE Double Glass
300lt Επιλεκτικός / Διπλής Ενέργειας
με 13 Χρόνια Εγγύηση 

Αριθμός Συλλεκτών : 2
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 5,00m2
Τιμή : 
925€


Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Τριπλής Ενέργειας

 Ηλιακός Θερμοσίφωνας energyLIFE Double Glass
80lt Μαύρος / Τριπλής Ενέργειας
με 13 Χρόνια Εγγύηση 

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 1,50m2
Τιμή : 
435€


 Ηλιακός Θερμοσίφωνας energyLIFE Double Glass
120lt Επιλεκτικός / Τριπλής Ενέργειας
με 13 Χρόνια Εγγύηση 

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 1,50m2
Τιμή : 
495€


 Ηλιακός Θερμοσίφωνας energyLIFE Double Glass
120lt Επιλεκτικός / Τριπλής Ενέργειας
με 13 Χρόνια Εγγύηση 

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 1,75m2
Τιμή : 
520€


 Ηλιακός Θερμοσίφωνας energyLIFE Double Glass
120lt Επιλεκτικός / Τριπλής Ενέργειας
με 13 Χρόνια Εγγύηση 

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 2,00m2
Τιμή : 
550€


 Ηλιακός Θερμοσίφωνας energyLIFE Double Glass
160lt Επιλεκτικός / Τριπλής Ενέργειας
με 13 Χρόνια Εγγύηση 

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 2,00m2
Τιμή : 
575€


 Ηλιακός Θερμοσίφωνας energyLIFE Double Glass
160lt Επιλεκτικός / Τριπλής Ενέργειας
με 13 Χρόνια Εγγύηση 

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 2,50m2
Τιμή : 
600€


 Ηλιακός Θερμοσίφωνας energyLIFE Double Glass
160lt Επιλεκτικός / Τριπλής Ενέργειας
με 13 Χρόνια Εγγύηση 

Αριθμός Συλλεκτών : 2
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 3,00m2
Τιμή : 
630€ Ηλιακός Θερμοσίφωνας energyLIFE Double Glass
200lt Επιλεκτικός / Τριπλής Ενέργειας
με 13 Χρόνια Εγγύηση 

Αριθμός Συλλεκτών : 1
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 2,50m2
Τιμή : 
630€


 Ηλιακός Θερμοσίφωνας energyLIFE Double Glass
200lt Επιλεκτικός / Τριπλής Ενέργειας
με 13 Χρόνια Εγγύηση 

Αριθμός Συλλεκτών : 2
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 3,00m2
Τιμή : 
700€


 Ηλιακός Θερμοσίφωνας energyLIFE Double Glass
300lt Επιλεκτικός / Τριπλής Ενέργειας
με 13 Χρόνια Εγγύηση 

Αριθμός Συλλεκτών : 2
Συνολική Επιφάνεια Συλλεκτών : 5,00m2
Τιμή : 
975€